PM Osterøykarusellen løp 2, Brakvatnet

ARENA
Badeplassen ved Brakvatnet

PARKERING
Det er ingen organisert parkering !!

KART
Brakvatnet
Nytt kart som aldri har vært benyttet før!
Målestokk 1:7500 Ekvidistanse 5m
Det er forbudt å krysse detaljer som er tegnet som upasserbare. (Hagegrønn/»Olivengrønn» og Gult med svarte prikker (åker))

POSTBESKRIVELSE
På løpskartene står det en postbeskrivelse. Denne består av postsifferne (Sifferet på posten du skal til), postkodene (Hvilken kode står på posten i terrenget) og en kort beskrivelse av postdetaljen i skogen. Husk å sjekke at du er på riktig post!

Eksempel: Når du skal til første post på kartet, er den merket med kode 35 i terrenget. Posten er en stein.

LØYPER / KLASSER
Kort og lett 1,2 km: Herrer og Damer
Mellomhard 2 km: Herrer og Damer
Lang og Tøff 4 km: Herrer og Damer

START
Fri starttid mellom klokken 18.00 og 18.30, altså SISTE start klokken 18.30. Det er 500 meter til start, merket fra arena.

PÅMELDING OG KART
Ved oppmøte på arena. Kart fås i startøyeblikket for de to lengste løypene. For klassen Kort og Lett utleveres kart på arena.

STARTKONTINGENT
kr. 30,-

OBS!! Dersom du avbryter løpet, må du gå tilbake til arena og rapportere at du har brutt. Da slipper vi å arrangere leiteaksjon!

VEL MØTT!