Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Skibasar 2021

Velkommen til årets skibasar søndag 21. november klokka 17.00 i gymsalen på Valestrand skule.

Åresal med mange flotte gevinstar og trekking av gevinstar frå loddsal.
Kiosk med kaffi, brus og heimelaga kaker m.m.

Inntektene går til drift og vedlikehald av lysløya på Rolland og tilrettelegging for aktive utøvarar i Osterøy IL ski.
Arrangør: Osterøy IL Skigruppa 

(04.11.21)