Om Osterøy I.L. |Grasrotandel-nr: 975 682 447Innlogging intranett

Styret m.m.

Friidrettsgruppa årsmøte 7.3.2017

Nytt styre er:

Herdis Helle, leiar (2017)
Bjarte Lohne nestleiar/oppmann junior og senior (2016/2017)
Kasserar: Arne Reigstad, 2016/2017
Sonja Loftås, oppmann jenter og gutar (2017/2018)
Styremedlemmer: Karoline Loftås (2017/2018), Per Ole Mostrøm (2017/2018), Marianne Solberg (2017). Varamedlemmer er Helga Reigstad (2017) og Kjetil Stokke (2017)

Valnemnd er: Bjarte Vik (leiar), Tore Hannisdal og Ingri Mjelde Birkeland.

Leiar: Herdis Helle (2016)   (årsmelding 2015,referat m.m. frå årsmøte 1.3.2016)

Nestleiar: Bjarte Lohne
Kasserar: Arne Reigstad (2016-2017)
Oppmann junior/senior: Bjarte Lohne (2016-2017)
Oppmann gutar/jenter: Sonja Loftås (2016)
Styremedlemmer:
Karoline Loftås (2016)
Martin Loftås Kåstad (2016)
Marianne Solberg (2016)
Varamedlem:
Helga Reigstad (2016)

Oppnemning av ny valkomité:

Årsmøtet gjorde framlegg om og valde Bjarte Vik, Tore Hannisdal og Ingrid Mjelde Birkeland til ny valnemnd.