Oppstart turn høsten 2015

PARTI        TID                                          TRENERE                                           FOR HVEM
5-6 år         Onsdager kl 17.30 – 18.30       Nadja, Ihne og Guri                              Født 2009 og 2010                              
                   Hjelpetrenarar:                           Foreldre

7-9 år        Tirsdager kl 17.00 – 18.30       Ida Caroline, Ingvild og Martine             Født 2006, 2007 og 2008
                                                                                        
10+ år       Tirsdager 18.00 – 20.00            Baste og Ole Johnny                            Født 2005 eller tidligere
                                                                        
14+ år      Onsdager 18.30 – 20.30            Baste og Ole Johnny                             Født 2001 eller tidligere
 ___________________________________________________________________________________________

Første trening etter sommerferien:
* 5-6 år –> onsdag 26. august 2015
* 7-9 år –> tirsdag 25. august 2015 
* 10+år –> tirsdag 25. august 2015
* 14+år –> onsdag 26. august 2015
Merk! Vi følger skoleruta og har ikke treninger i skolens ferier.