Ekstraordinært årsmøte

 
Det blir holdt ekstraordinært årsmøte mandag 5. mars klokka 19:30, i Klubbhuset.

Saksliste:
1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av ordstyrar og skrivar
3: Val av styre
4: Val av valnemd

Akrobatisk helsing

Styret

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov