Omveltningar i styret

 

Etter årsmøtet 23. februar 2011 vart det gjort nokrre endringar i styret. Fleire av styremedlemmane valgte i år å takka nei til nye rundar.

Det nye styret kan du finna i linken her: Styret Turngruppa

Vi vil også takka dei avtroppande styremedlemmane for innsatsen, de har gjort mykje godt for klubben!

Akrobatisk helsing

Styret i Turngruppa

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov