Årsmøte

Det nærmar seg tid for årsmøte…..

Årsmøte 2009

Det vert årsmøte  for Turngruppa Oil i Klubbhuset
onsdag 18.februar kl 19.00

SAKLISTE
1 Val av ordstyrar
2 Val av skrivar
3 Årsmelding
4 Rekneskap
5 Val
6 Forslag om å auka treningsavgifta

Andre saker må vera styre i hende 14 dager før årsmøte dato