Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Påmelding

NM terrengløp korte løyper 7. april 2018

NM terrengløp stafett korte løyper 8. april 2018

Heim

Løypekart

NM organisasjon

Overnatting

Resultater

Påmelding

Påmeldte

Tidsoppsett

Til Osterøy

Påmeldingslink:   sportsadmin/minidrett         (frist t.o.m. tysdag 3. april) 

Det synes som om at dei som nyttar sportsadm sin min idrett app ikkje vert registrert sjølv om dei får kvittering. Forbundet har bedt om at Sportsadmin sjekkar dette. Det kan difor vera best å melda seg på utan min idrett appen.

Når det gjeld stafettpåmelding er det lag som har meldt på for mange lag. Det er tilstrekkeleg å berre oppgje 1 navn i stafettpåmelding. Endeleg navn på dei 2 deltakrane skal meldast inn seinast 1 time før stafettstarten.   Stafettlag kan og meldast på etter at den ordinære påmeldingsfristen 3. april.  Send påmelding då til  vidsimm@online.no   frist er fram til 1 time før start.

Er det tvil om påmelding eller noko som må rettast opp kan det også takast kontakt til  arrangløren ved Vidar Simmenes   vidsimm@online.no   91322643

Forbundet har meldt at engangslisens godtas om en ikke har årslisens. 

Stevnestart laurdag kl. 13.00 og søndag kl. 12.00.

Laurdag: Klassar G/J 15, 16, 17, Junior U-20, Senior og Veteran. Søndag: Stafett kvinner og menn Senior.

Påmeldingsfrist 3. april 2018. Kr. 150 for enkeltstart og for stafettlag kr. 600. 

Kto.nr. Osterøy il friidrett 3632 54 62064       Osterøy IL/friidrett vipps  121337

Kontaktopplysningar:  Bjarte Lohne

Bjarte.Lohne@osterøy.kommune.no    tlf. 986 79 285

Kven kan starte i norske meisterskap?

Klubbrepresentasjon
Deltakarane må vere medlemmer av lag tilslutta NFIF, dvs. utøvaren må vere medlem av eit lag som har betalt kretskontingenten. Dei som tidlegare har konkurrert for ein «ikkje-godkjent» klubb, er straks klar for deltaking ved å teikne medlemskap i ein klubb som er godkjent av NFIF.

Startløyve for ikkje-norske statsborgarar
Skal ein ikkje-norsk statsborger få startløyve i norske meisterskap, må utøver søkje om dispensasjon i kvart enkelt tilfelle. Søknad sendes NFIF.