Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Bruviknpa Løypekart med bilde

Brøknipa opp
Start Bruvik/kaien 2. m.o.h. og mål Brøknipa 822 m o.h.
Løpelengd  ca 4 km  

Lypekart og bilde
Bruvik 12 km frå Osterøybrua


høgdeprofil




                                                                            Start kaien på Bruvik



Bruvik



Kaien på Bruvik med påmelding og startområde



Frå kaien og ca 200m og til høgre ved stolpen midt i bilde



forbi nokre hus



til venstre oppover



forbi der bilen står og til venstre



Deretter på den gamle grasveien som svingar seg oppetter











Etter ca 1 km kryssar løypa bilvegen


Mykje skog, men etterkvart skimtar ein "fangeøya" Ulfnesøya



Etter å kryssa bilvegen går løypa oppover ca 1 km rett fram til løypa kjem innpå bilvegen att



Fin sti oppover













Etter ca 200m langs bilvegen  tek løypa av til venstre










No vert det brattare med eit par kleiver



Så flatar det litt og vel 400 høgdemeter er unnagjort



Brøknipa i det fjerne












Utsikt mot Storavatnet



Utsikt mot Vaksdal på andre sida av fjorden









Etterkvart også utsikt ned til Bruvik



Bruvik sentrum








Endeleg Brøknipa i sikte






Vidar Simmenes vil venteleg vera på toppen i målområdet når løparane kjem opp



Utsikt  til Trengereid til venstre i fjorden



Elise Vikne frå Bruvik testar løypa i tide og utide


Siste del av løypa er "mindre bratt"





Målområdet