Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Lederkompetanse

Trenerkompetanse

Kontaktpersoner

NFF skolerings- og kompetanseplan

Velve Rema 1000 HTB hanseneknes