Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte i Skigruppa

Osterøy IL Skigruppa inviterer til Årsmøte i klubbhuset på Hatland tysdag 23. februar klokka 1900. Det er begrensa med plassar (10 stykk), så me treng påmelding til møtet. Er det fleire enn 10 stykk som ønsker å væra med vil det bli oppretta eit Teams møte som ein kan kopla seg til. Påmelding til jmostraum@gmail.com. Velkommen! Vanlege årsmøtesaker. Eventuelle saker må vera oss i hende før 21. februar.
Styret

Sakliste

What do you want to do ?
New mail

Saksliste:
1. Godkjenna stemmerett til dei frammøtte
2. Godkjenna innkalling og saksliste
3. Val av ordstyrar og skrivar og 2 til å underskriva protokoll
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Budsjett
7. Val

(13.02.21)