Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Enjoy Idrettsrabatten

Fotballgruppa har vald å kutta det tradisjonsrike dør til dør lotteriet som ein til vanleg gjennomfører om hausten grunna situasjonen rundt Covid-19 og heller satsa for fullt på sal av Enjoy Idrettsrabatten. 
.
Me håpar på god oppslutnad om salet slik at me kan bruka mest mogeleg tid på fotballaktivitet.
Ved aktiv bruk av rabattar i appen, vil ein fort tena inn att dei 350,- kr som voucheren kostar.
.
Alle spelarar, bortsett frå dei aller yngste, har fått utdelt 2-3 voucherar som skal seljast. Nytt i år er at rabatten kan brukast i heile landet, men det er fleire butikkar og bedrifter med både på Osterøy og i Bergensområdet.
.
Meir informasjon om salget av Enjoy Idrettsrabatten.
(09.11.20)