Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Snart kjem det tøffare tiltak mot Corona.

Dei nye tiltaka er like rundt hjørna. Ettersom det er vår og varmare tider i vente, må dei som er i risikogruppa blant dei eldre finna seg ein plass ute i naturen til alt er over. Vidar Simmenes har i ein periode på fleire veker vore ute i naturen og testa med akseptabelt resultat. 

l

Ingen virus her, berre god utsikt.

Varieriande og krevjande terreng er ingen hindring om ein vil unngå å møta nokon.

Endeleg kjem provianten til nytte når ein søkjer tilflukt ute i naturen. På Osterøy ligg det  lagra naudproviant i dei gamle kommunehusa. For å styrkja kommuneøkonomien vert det frå idag sal av proviant til alt er ute. For å unngå store ansamlingar av folk vert salet frå dei gamle kommunehusa.

Nesten 60 år gamal RSP framleis velsmakande og næringsrik.

Går det mot ein sesong med mest avlysingar av idrettsarrangement ?.  Vidar Simmenes har god tru på at juleløpet 26. desember 2020 kan gå som planlagt.  Les også om avlysingar av stevne og organisisert trening grunna Corona. 

(01.04.20)