Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte i friidrettsgruppa 9.3.2020

Årsmøte gjekk greitt unna med årsmelding 2019, rekneskap 2019, budsjett 2020 og val 2020.

Herdis Helle held fram som styreleiar.

Val av styre 9.3.2020

Leiar: Herdis Helle (2020)
Nestleiar: Bjarte Vik (2020-2021)
Kasserar: Ingri Mjelde Birkeland (2020-2021)
Styremedlem: Tore Hannisdal (2020-2021)

Ikkje på val:
Styremedlem Karoline Loftås (2019-2020),
Styremedlem Helge Tysse (2019-2020),
Styremedlem Kjetil Stokke (2019-2020).  

årsmelding 2919    referat årsmøte 9.3.2020

Ny valnemnd: Mats-Eirik Elvik (leiar), Bjarte Lohne og Helga Reigstad.

For dei 13 frammøtte vart det også eit matnyttig årsmøte.

(09.03.20)