Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte Osterøy IL hovudstyre

Styret innkallar med dette til årsmøte i Osterøy Idrottslag. 
Årsmøtet vert halde 21. mars klokka 18.30 i Klubbhuset på Hatland.

Saker som eit medlem ynskjer å tatt opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 7. mars 2019 til post@osteroyil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil vere tilgjengelig for medlemmane seinast ei veke før årsmøtet på nettsida til osteroyil.no

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha betalt kontingenten. Medlem under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, kven som er valbar, forslagsrett med meir, sjå idrettslaget si lov her.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret i OIL

(21.02.19)