Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte Skigruppa

Osterøy IL Skigruppa inviterer til årsmøte i skihytta på Rolland tirsdag 19. februar kl. 20.00. Ønskjer gamle og nye medlemmer velkommen!

Sjå årsmøtesaker her.

1 Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte

2 Godkjenna innkalling og saksliste

3 Valg av ordtyrar, skrivar og 2 personar til underskriving av årsmøteprotokoll

4 Årsmelding 2018

5 Rekneskap

6 Budsjett 2019

7 Valg

8 Innspel frå Alf Hansen og Øyvind Litland :
Skigruppa i Osterøy I.L må etter vårt syn ta opp
igjen planane om snøproduksjon i lysløypa på Rolland.

(19.02.19)