Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

26. mai 2018 jubileumsarrangement barn/ungdom - Osterøyhallen og idrettsanlegga rundt

I underkant av 30 med på dei ulike aktivitetane.

Mange andre aktivitetar fleire stader på Osterøy og sterkt varme for ta noko av skulda for at frammølte vart noko mindre enn forventa. Det var 6 ulike aktivitetar/postar med, fotball, turn, handball, friidrett, ski og orientering. Det var også ei miniutstillig i Osterøyhallen med litt av Osterøy IL sin 100års historie.  Hovedutstillinga er open på Osterrøy museum søndag 27. mai kl. 13.00 i samband med "lLiv i gamle stover".  Utstillinga vil stå til hausten.

Nedanfor foto frå dagens aktivitatar:

(26.05.18)