Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte Osterøy IL 21. mars 2018 kl. 1900 i klubbhuset

Det vart halde årsmøte i Osterøy IL onsdag 21.mars kl. 19.00 i klubbhuset på Hatland.

Ein av postane på programmet var at leiar Svein Lohne (til venstre) delte ut det synlege beviset på æresmedlemskapen til Jørgen Varden. Jørgen vart oppnemnd i fjor medan årsmøtet i år utnemnde Vidar Simmenes til ny æresmedlem. Vidar har ei svært lang og tru teneste i laget bak seg, men har særleg lagt ned eit enormt arbeid i å ta vare på laget sitt arkiv og historie. Elles gjekk alle saker greitt gjennom og Svein Lohne tok attval som leiar for 2018.

(21.03.18)