Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Her kan du kjøpe jubileumsboka

Jubileumsbok Osterøy IL


Jubileumsboka kan kjøpast i butikk og på stands frå onsdag 5. desember. Om du ønskjer å få boka tilsendt kan bestilling gjerast alt no.

KJØP JUBILEUMSBOKA I BUTIKK

Frå onsdag 5. desember kjem jubileumsboka i sal i fleire av daglegvarebutikkane på Osterøy:
• Rema 1000 Lonevåg
• KIWI Haus
• Extra Valestrand

Det vert og stands fleire stader rundt omkring på Osterøy. Tidspunkt vert annonsert på Facebook.
Pris for kjøp i butikk og på stands kr 350,-

FÅ JUBILEUMSBOKA TILSENDT

I tillegg vert det mogeleg å bestille boka direkte frå Osterøy IL, og få den tilsendt pr. post. Ei bestilling av jubileumsboka må innehalde følgjande informasjon:
• Namn, adresse og postnr./stad til mottakar.
• Namn på betalar (for å registrere innbetaling i bank eller Vipps)
• E-post
• Mobilnummer

Pris for tilsendt jubileumsbok kr 470,- (inkl. fraktkostnadar med Postnord/My Pack i Norge)

Betaling helst til kontonummer: 3632.54.56676
Ein kan og nytta Vipps: 508679

Send bestillinga til: post@osteroyil.no

OBS! Boka vert sendt når innbetaling er registrert.
Siste frist for bestilling med levering før jul er 14/12-18.

(29.11.18)