Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Årsmøte i Osterøy I.L 16. mars 2016

Til medlemmane i Osterøy Idrottslag.
Årsmøtet vert halde onsdag 16.mars klokka 19.00 i Klubbhuset på Hatland.

Link til sakliste

Link til årsmelding

Link til organisasjonsplan

Dei som vil sjå rekneskap og budsjett kan henvende seg til dagleg leiar på e-post: post@osteroyil.no

For å ha stemmerett må eit medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha betalt kontingenten. Medlem under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, kven som er valbar, forslagsrett med meir, sjå idrettslaget si lov § 5 til § 8.


Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret i OIL

(09.03.16)