Om Osterøy I.L. | Grasrotandel-nr: 975 682 447

Ekstraordinært årsmøte 6. mars 2017 i Turngruppa

Det blir ekstraordinært årsmøte i turngruppa mandag 6. mars 2017 kl 2000. 

Sted: Klubbhuset på Hatland

Hovedsaker er gjennomgang av regnskap/årsmelding for 2016 og valg av nytt styre.
Har du mulighet til å bidra så ta kontakt med en av oss i styret og møt opp på årsmøtet.
Velkommen. (28.02.17)